ανασχηματισμός…

μετακινήθηκαν τ΄ αρχίδια αλλιώς.

facebook.com/hashtag #anasximatismos

twitter.com/hashtag #anasximatismos

Του St. Strapon ανήμερα, η Ζωή θα ρίξει την κυβέρνηση.

> aspalax.xyz

4 επισκέψεις σήμερα στην ανάρτηση