Δεν είναι επιστροφή στην βαρβαρότητα αλλά η ολοκλήρωσή της.

© Ἀγαθοδαίμων

There is not a return to barbarism but completion.

7 επισκέψεις σήμερα στην ανάρτηση