βαρβαρότητα

Δεν είναι επιστροφή στην βαρβαρότητα αλλά η ολοκλήρωσή της.

©  Ἀγαθοδαίμων

There is not a return to barbarism but completion…

Δείτε κι αυτό

μνημόνια Τζίφρα

..μνημόνιαΤζίφρα, τα καλύτερα...