|> επιστήμη

επιστήμη

Δεκέμβριος, 2014

Ιούνιος, 2013

  • 15 Ιουνίου

    Άπειρον

    Δεν έχουν χάσει οι λέξεις το νόημα τους αλλά το νόημα δεν βρίσκει πάντα τις λέξεις.

Σεπτέμβριος, 2012