|> ιστορίες

ιστορίες

Ιανουάριος, 2018

Ιανουάριος, 2017

Δεκέμβριος, 2016

Νοεμβρίου, 2015

  • 9 Νοεμβρίου

    ..τὸ ὑπουργεῖον τῆς παιδείας

    ...και από τότες εγεννήθη και σώζεται ακόμη εις πολλά μέρη η συνήθεια να δίδεται εις τον πλέον αγράμματον το υπουργείον της παιδείας.\n