|> Tag Archives: αρετή

Tag Archives: αρετή

Ιανουάριος, 2017

Νοέμβριος, 2015

  • 16 Νοεμβρίου

    δημοκρατία, βασιλεία, τυραννίδα.

    Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λιβίου / σελ. 313-314, τόμος πρώτος, έργα Niccolò Machiavelli / εισαγωγή – επιλογή – μετάφραση ΤΑΚΗ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ΚΟΝΔΥΛΗ, Εκδ. Κάλβος

Σεπτέμβριος, 2013

  • 24 Σεπτεμβρίου

    Τις βούλεται..

    Όποια-ος θέλει ασφάλεια δεν έχει και δεν θα έχει ποτέ ελευθερία.

Ιούνιος, 2012