|> Tag Archives: Ελλάδα

Tag Archives: Ελλάδα

Οκτώβριος, 2015

Ιούλιος, 2015

Αύγουστος, 2014

Φεβρουάριος, 2014

  • 13 Φεβρουαρίου

    Ἡ ξενομανία

    Εἶνε ἀδύνατον νὰ ἀρχίσῃ δημιουργία Ἑλληνικῆς ζωῆς ἐνόσῳ ὅλα τὰ πράγματα τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ πρῶτον κουρέλι τοῦ λίκνου -καὶ ὅλων τῶν ἰδεῶν- μέχρι τοῦ τελευταίου κουρελίου τοῦ τάφου, εἶναι ξένα.