χαρούμενη επιστήμη

Για έναν ανθρώπινο και δημιουργικό μηδενισμό.

Περισσότερα

νέο-λέρα ΣΥΡΙΖΑ

Eνόψει της 2ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της νέο-λέρας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Κόκκινο ραδιοφωνικό κωλοχανείο και τον κομματόσκυλο δημοσικάφρο Δημήτρη Κουκλουμπέρη, ο Σπύρος Ραπανάκης, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Συνδιάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 20, 21 και 22 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Περισσότερα

Ἡ ξενομανία

Εἶνε ἀδύνατον νὰ ἀρχίσῃ δημιουργία Ἑλληνικῆς ζωῆς ἐνόσῳ ὅλα τὰ πράγματα τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ πρῶτον κουρέλι τοῦ λίκνου -καὶ ὅλων τῶν ἰδεῶν- μέχρι τοῦ τελευταίου κουρελίου τοῦ τάφου, εἶναι ξένα.

Περισσότερα