δημοκρατία, βασιλεία, τυραννίδα.

Όσος έπαινος πρέπει σ΄ όποιον θεμελιώσει μια δημοκρατία ή ένα βασίλειο, τόση κατάκριση σ΄ αυτόνε που θα στήσει τυραννίδα.

Περισσότερα