Το χιούμορ (humor ή humour) δεν κάνει επανάσταση.

Η επανάσταση μας κάνει χιούμορ.

© Ἀγαθοδαίμων

1 επισκέψεις σήμερα στην ανάρτηση